Continuous Controls Monitoring

Continuous Controls Monitoring (CCM) software geeft continu inzicht in de kwaliteit en risico’s van de uitgevoerde bedrijfsprocessen. Dit gebeurt door dagelijkse verwerking van procesdata (ETL via SAP connector) en de transformatie ervan naar ‘Insights’, welke in de CCM dashboards worden getoond. De dashboards stellen de gebruikers in staat om de resultaten via verschillende doorsneden te filteren en/of te aggregeren. Hierdoor hebben niet alleen de operationele afdelingen inzicht in de kwaliteit van de uitvoering van bedrijfsprocessen. Ook afdelingen als Risk management, Compliance en (internal) audit worden hierdoor in staat gesteld geaggregeerde en/of gefocuste overzichten te genereren over diverse perioden.

Be-Value acteert in dit project in de rol van Software/Infra architect.

  • Uitdenken van de Azure infrastructuur en implementeren van de terraform scripts en Azure DevOps pipelines.
  • Opzetten en implementeren van beveiligingsmaatregelen in infrastructuur en software inclusief initiatie en begeleiding van pentest activiteiten.
  • Inzichtelijk maken van issues/verbeteringpunten in bestaande software architectuur en definitie van (roadmap voor) nieuwe software architectuur.
  • Implementatie van nieuwe software architectuur tesamen met het Scrum team bestaande uit data analisten, front-end (React/Node) devs en backend (.Net Core/C#) devs.
  • Inrichten van Azure DevOps mbt documentatie, scrum process, Git repositories en build/release pipelines.

Trefwoorden: Dev/Sec/Ops, Azure Cloud (AD, VNet, App Gateway, App Service Environment, WebApp, Functions, WebJobs, Cosmos Db, Sql Server, Storage, KeyVault), Terraform, Azure DevOps (Scrum, Git, Build/Release pipelines), Angular, React Js, Node Js, GraphQl, .Net Core, C#, VS2019.

Recommendation: “Jelle was an important member of a development team we put together in order to revamp the back-end of one of our solutions. Jelle was present at the start of the project and played a vital role, both in structurally improving the architecture as well as providing valuable insights and support to the other team members. In terms of flexibility he proved he learns new concepts quickly and is able to share knowledge easily. In conclusion, an excellent developer and great team player.”

nov 2018 – dec 2019