Delta Instruments

CombiScope600Delta Instruments is een toonaangevende producent van instumenten voor analyse van melkproducten. Dit doen zij voor de zuivelindustrie en onafhankelijke laboratoria in het kader van zuivelkwaliteit, pathologisch onderzoek en dairy herd improvement. De CombiScope 600 Dairy analyzer is ontwikkeld voor het het snel en routinematig analyseren van grote hoeveelheden (batchmatig) melkproducten en wordt wereldwijd – van Zuid Korea tot Brazilie – ingezet.

Be-Value is geconsulteerd voor een heropzet van de software- en systeemarchitectuur voor configuratie en aansturing van de CombiScope 600 Dairy analyzer. De scope van de werkzaamheden beperkt zich hierbij tot de .Net software tussen operator en CAN interface. Samen met het software team is toegewerkt naar een functionele en technische decompositie van het bestaande monolitische systeem en centralisatie van onderdelen/services in een cloud omgeving teneinde abonnementsvormen voor klanten te kunnen ondersteunen. Werkzaamheden omvatten het faciliteren van functionele- en architectuursessies, ontwikkelen van proof of concepts, eerste stappen voor functionele en technische opdeling van het bestaande monolitische systeem en het inrichten van een CI/CD omgeving.

Trefwoorden: Scrum, CI/CD, TFS, Azure, DevOps, OOA/OOD, MicroServices, C#, Asp.Net MVC, WebApi, Rabbit-MQ, Metrics.Net

okt. 2017 – dec. 2017

logoDeltaInstruments