Enexis

Salvador is een operationeel (micro)services platform voor het plaatsen en beheren van (Mikronika’s DALI) RTU’s ten behoeve van het (1) monitoren van het laagspanningsnet en (2) het automatisch schakelen van de openbare verlichting in het Enexis verzorgingsgebied. Monitoring van het elektriciteitsnet is onmisbaar in deze tijd van ‘energie transitie’. De
storingsdienst en congestie-management zijn onder andere de afnemers van de informatiestromen die middels Salvador beschikbaar komen.

Team Domingo is het DevOps team verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Enexis Central Device Management platform. Dit ECDM platform fungeert als een vendor-onafhankelijke broker tussen Salvador en RTU’s in het veld. Zolang (aanbestede) partijen voor het leveren van RTU’s zich conformeren aan het contract van het ECDM platform integreren ze moeiteloos in de operationele techniek van Enexis. De taken van team Domingo beslaan o.a. de voorbereiding en planning van inhoudelijk werk en implementatie en testen van ECDM platformfeatures. Doordat Salvador een centrale schakel is in de IT-OT keten vinden veel integratie-werkzaamheden plaats met IT (ten behoeve van plaating en onderhoud van RTU’s) en de vendor van de RTU’s (t.b.v. RTU configuratie- en firmware management, alsmede de aansluiting op het ECDM platform).

Voor de aansluiting van het eerste model RTU van de firma Mikronika – de Light Control Unit (LCU) – op het ECDM platform zijn de feedback cycles drastisch verkort. Dit is gerealiseerd door het opschroeven van de afstem-frequentie op inhoudelijke zaken (techniek/integratie) en het beschikbaar stellen van de LCU op het systeem van de Domingo developers.
Resultaat: Eind augustus 2023 is de volledige (technische) integratie van de LCU een feit.

Trefwoorden: Dev/Sec/Ops, (Micro)services, .Net6/C#, OpenAPI, Postman, Specflow, Docker, Kubernetes, VS2022, Ansible, Scrum/Kanban.

Juli 2021 – heden