Fijn Zorgen

couple
(Bouw)bedrijf van Wijnen richt zich in de toekomst op meer dan bouwen. In lijn met die visie zijn een aantal labels in de markt gezet, zoals Fijn Wonen, en meest recent het Fijn Zorgen label. Als startup beoogt Fijn Zorgen het “ontzorgen van mensen die langer thuis willen wonen door relevante oplossingen te bieden“. Door middel van een adviestool wordt achterhaald welke behoeften er zijn, worden deze behoeften vertaald in adviezen en gekoppeld aan relevante producten en/of diensten uit de webshop die weer wordt gevoed door de partners van FijnZorgen.

Be-Value is geconsulteerd in de pilotfase van deze startup.

  • Onwikkeling van de website (i.s.m. online department) voor het FijnZorgen label.
  • Ontwikkeling van de adviestool gericht op het langer thuis wonen en volledig ontzorgen van ouderen. Deze tool leidt de gebruiker door een aantal gerichte vragen waarbij het verloop wordt beïnvloed door de gegeven antwoorden. De gebruiker krijgt uiteindelijk een aantal concrete adviezen die in een persoonlijk profiel kunnen worden bewaard, geprint en/of gemaild.
  • Opzetten van de webshop en en logica voor transactie-afhandeling
  • Integratie van bovenstaande onderdelen

Trefwoorden: VS2017, VSTS, DevOps, Asp.Net Core MVC, EF Core, Azure Web Apps, Angular, Umbraco CMS, uCommerce, Sql Azure, Docker.

juni 2018 – sept 2018

logo_van-wijnen