Filosofie Be-Value

Albert-EinsteinAl tijdens mijn studie wiskunde ben ik geïnspireerd geraakt door de grootste natuurkundige van de 20e eeuw: Albert Einstein. Grote bewondering heb ik met name voor hoe hij, met deductie en de stelling van Pythagoras, kwam tot de speciale relativiteitstheorie. Maar daarnaast blijkt Albert ook zeer sociaal bewogen en moreel bewust te zijn. Zijn uitspraak:

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value”

geeft dan ook de filosofie van Be-Value weer.
De huidige maatschappij heeft sterk de neiging om succes af te meten in hoeveelheid geld en of goederen. De filosofie van Be-Value ziet meer waarde in respect en morele waarden. Wanneer we slechts succes nastreven is de focus intern, op onszelf, gericht (“What’s in it for me?”). Als we echter het geven van (toegevoegde) waarde nastreven is de focus extern, op iemand anders, gericht (“What can I do for you?”).
De naam Be-Value krijgt daarmee tevens een diepere betekenis (naast een vette knipoog naar de historie)