Inter Access

Ontwikkeling en implementatie van WASP – een in eigen beheer ontwikkeld framework voor generatie van back-end componenten voor distributed n-tier applicaties op het .NET platform. WASP heeft als primaire doelen het versnellen van het software ontwikkelproces door middel van code generatie en het verhogen van de kwaliteit van de (herbruikbare) software componenten.

  • In een team van architecten mede verantwoordelijk voor het opstellen van de framework architectuur en het ontwerp.
  • Verzorgen van presentaties aangaande de status en bruikbaarheid van het framework.
  • Participant in de implementatie van de software componenten en de generatie templates
  • De ontwikkeling wordt deels in ‘eigen tijd’ en deels binnen de context van verschillende projecten uitgevoerd. Adviserend bij de marketing aktiviteiten die tot doel hebben dit WASP framework te laten evolueren naar een effektieve ontwikkelstraat.

trefwoorden: OOA, OOD, PowerDesigner, SQL Server 2000, CodeSmith, C#, ASP.NET, ADO.NET, XML, UML, Design Patterns.
2003
interaccess logo