Lifelines

lifelines-bloodtray
Lifelines is een grootschalig bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland naar gezonder ouder worden. Hiertoe worden bij 160000 deelnemers periodiek lichamelijk onderzoek en/of vragenlijsten afgenomen.

In nauwe samenwerking met de afdeling TCC van de Rijksuniversiteit Groningen is Be-Value betrokken bij de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de ICT diensten ter ondersteuning van dit onderzoek. De werkzaamheden bestaan uit het automatiseren en implementeren van de processen rondom het aanmaken en verwerken van vragenlijsten op basis van meta-informatie (configuraties) aangeleverd door researchers.

Trefwoorden: Scrum, OOA, OD, C#, WCF WPF, Prism

2015

lifelines_logotcc_logo