MBO Studiematerialen

MBO Studiematerialen is een microservices multi-tenant SAAS oplossing voor het ontzorgen van MBO scholen bij het beheren van leermiddelenlijsten en van MBO leerlingen bij het bestellen van (digitale) leermiddelen. Het order systeem is gepositioneerd tussen scholen en leerlingen enerzijds en uitgevers van digitaal lesmateriaal anderzijds. Voor het bestelproces wordt gebruik gemaakt van de bol.com webshop.

Het scrum team voor de order en retouren workflow services (bestellen) voorstaat een zeer hoge mate van gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor zijn de taken zeer divers: Planning en voorbereiding van werk, implementatie van features, testen van features – van unit (integration) tests tot API- en UI tests, het inrichten van CI/CD pipelines, deployment van software, release van features en ook het operationeel/technisch beheer. Overkoepelend zijn voorbereidingen getroffen voor verplaatsten van de oplossing naar een Azure Kubernetes Services (AKS) cluster.

Trefwoorden: Dev/Sec/Ops, Microservices, Azure DevOps, C#, .Net Core, Postman, Cypress, WireMock.Net, Azure Cloud Services, ARM templating, AKS, VS2019

feb 2020 – jun 2021