Team Support Systems

Ontwikkeling van de ‘ACLO Subsidie Verdeler’ voor de overkoepelende studentensportstichting van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (ACLO). De ‘ACLO Subsidie Verdeler’ is een windows applicatie voor de jaarlijkse verdeling van de beschikbare resources (tijd en geld) onder de bij de aangesloten sportverenigingen.

  • Informatie Analyse
  • Opstellen en uitwerken van algoritmen
  • Realisatie

trefwoorden: OOA, OOD, C#, WinForms, XML, CodeSmith

2005
TSS logo